Lyhyesti yhdistyksestä

Mummolaakso ry - Gummedalen rf

Mummolaakso ry - Gummedalen rf perustettiin Vapautuspäivillä Helsingissä 13.8.1994. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen sääntöihin kirjattiin mm.:

"Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lesbojen ja bi-naisten keskinäistä solidaarisuutta ja huolenpitoa sekä tarjota omasta identiteetistä lähtevä vaihtoehto perinteiselle vanhusten hoidolle".

Tällä hetkellä Mummolaakso järjestää mm. tansseja, retkiä, kahvi-iltoja, teatteri- ja kulttuuriretkiä sekä viikonloppuleirejä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota jäsenille tietoa, virkistystä ja mahdollisuuksia solmia ja ylläpitää kontakteja toisiin lesboihin ja bi-naisiin. Tavoitteena on myös luoda sellaista sosiaalista verkostoa, joka auttaa yhdistyksen jäseniä yksinäisyydessä, sairaudessa ja muissa kriisitilanteissa.

Yhdistys on pitkäaikainen Setan jäsenjärjestö ja 2023 alkaen täysjäsenenä European Central Asian Lesbian* Communityssä. Mummolaakso on myös Naisasialiitto Unionin ja Naisten linja ry:n jäsen.

Nimestään huolimatta Mummolaakso on avoin kaiken ikäisille lesboksi tai bi/panseksuaaliksi identifioituville cis- sekä transnaisille. Yhdistys on valtakunnallinen, mutta toiminta keskittyy tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle. Turun ympäristössä toimii oma yhdistyksensä Turun seudun Mummolaakso ry ja Tampereella kokoontuu Mummolaakso ryhmä Sinuiksi ry:n yhteydessä. Molemmat tekevät tiivistä yhteistyötä Mummolaakso ry:n kanssa.

Olemme tulevaisuudessa vahvoja, viisaita ja villejä Mummoja.

Kaikesta toiminnasta ja tapahtumista saat varmimmin tietoa liittymällä Mummolaakson jäseneksi, jolloin saat jäsenpostia säännöllisesti. Saat myös alennusta tanssilipuista ja muista osallistumismaksuista.

Yhdistyksen toimintatavat

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä on pyritty jakamaan tasaisesti hallituksen jäsenille. Yksi toimii taloudenhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä, toinen sihteerinä, kolmas ottaa vastaan yhdistyksen sähköpostin ja useampikin hallituslainen hoitaa tiedottamista jäsentiedotteen, verkkosivujen, somen ja muiden kanavien kautta. Hallituksen jäsenillä on myös päävastuu mummotilaisuuksien järjestämisessä.

Mummolaakson parhaiten tunnettu toiminta ovat tanssit, joita järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. Lukupiiri Lukulepakot kokoontuu 1-2 kuukauden välein ja vuoden aikana järjestetään useita ryhmäopastuksia näyttelyihin, yhteisiä teatterikäyntejä ja muuta ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia pidetään vaihtuvista aiheista. Viikonloppuleirit sekä erilaiset retket, ulkoilu- ja virkistystilaisuudet ovat myös vakiintunut osa tapahtumatoimintaa.

Yhdistyksessä tehdään lisäksi vaikuttamistyötä lesbonäkyvyyden edistämiseksi ja sukupolvinäkökulmien huomioimiseksi tiedotuksen, verkostoitumisen ja erityisten hankkeiden keinoin. Mummolaakso on mukana myös Helsinki Pridella.