Valikoima tietolähteitä lesboudesta ja biseksuaalisuudesta sekä ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä.

Tietokirjallisuutta

Aldrich Robert (toim.) 2006. Rakkaus samaan sukupuoleen. Homoseksuaalisuuden historia. Helsinki: Multikustannus.

Charpentier, Sari 2001. Sukupuoliusko. Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylän yliopisto. Saarijärvi: Gummerus

Hautanen, Tarja 2005. Yksityistilaisuus: turkulaisten homojen ja lesbojen kulttuurihistoriaa. Setajulkaisuja 18. 

Irni, Sari & Wickman, Jan 2010. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet. Seta-julkaisuja 20.

Jokinen, Juha Veli (toim.) 2009. Homo! Lesbo! Tositarinoita 2000-luvun Suomesta. Keuruu: Minerva.

Juvonen, Tuula 2015. Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino.

Juvonen, Tuula 2002. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Homoseksuaalisuuden rakentuminen sotienjälkeisessä Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.) 2006. Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymismistavat. Helsinki: Gaudemus.

Korhonen Johanna & Östman Jeanette (toim.) 2014. Kaikella rakkaudella – Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Into / Klartext (med all respekt). Jasilti. 

Kuosmanen, Paula 2000. Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita. Helsinki: STM 1/2000.

Lehtonen, Jukka  (toim.) 2002. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Stakes, raportteja 269/2002.

Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) 2007. Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki: Like.

Parkkinen, Marja-Leena 2006. Ulos kaapista. Jyväskylä: Like.

Rossi, Leena-Maija 2003. Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: Gaudeamus.

Tuovinen, Liisa ym. 2012 (toim.) Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Helsinki: Gaudeamus

Vaihdevuodet. Jokaisen naisen kirja. 2014. Suom. Sirje Niitepöld.

Vilkka, Hanna 2010. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. PS-kustannus: Juva.

PDF-tiedostoja

Charpentier, Sari: Heteronormatiivisuus ja työelämänkulku yli 45-vuotiaiden kertomana. Teoksessa Jukka Lehtonen ja Kati Mustola (toim.) "Eihän heterotkaan kerro ..." Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Helsinki: Työministeriö, tutkimukset ja selvitykset 2/04. 2004

Haasjoki, Pauliina: Häilyvyyden liittolaiset - Kerronnan ja seksuaalisuuden ambivalenssit. Turun yliopisto. 2012

Ikäkoti kuntoon! esite. Ympäristöministeriö, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma.

Irni, Sari ja Wickman, JanSukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet. Seta. 2010, 2011, 2013. 

Kangasvuo, Jenny: Suomalainen biseksuaalisuus: käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Oulun yliopisto. 2014

Karjula, Emilia: Rekisteröityjä rouvia ja kahden sulhasen pareja. Parisuhteen  rekisteröinti siirtymäriittinä. Turun yliopisto. 2010

Karkulehto, Sanna: Kaapista kaanoniin ja takaisin: Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja. Oulun yliopisto. 2007

Kehusmaa, Sari: Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia. 2014

Kivilaakso, Katri: Kirjailijasta mieskirjailijaksi, naiskirjailijaksi ja takaisin: Pirkko Saision Kainin tytär sekä Jukka Larssonin ja Eva Weinin tuotannot 1980-luvun naisnäkökulmaiseen kirjallisuuskeskusteluun. Helsingin yliopisto. 2015

Koivisto Päivi: Elämästä autofiktioksi. Lajitradition jäljillä Pirkko Saision romaanisarjassa Pienin yhteinen jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja. Helsingin yliopisto. 2011

Lhbtiq: Näin kirjoitat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Seta. 2012

Manner, Ilse: Ennen näkymättömät - naisaktivistien toimintakokemuksia Setan alkuajoilta. Finnqueer.

Moring, Anna: Oudot perheet. Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Helsingin yliopisto. 2012

Selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta. Tasa-arvovaltuutetun toimisto. 2012

Saini Valtonen & Salla-Maija Hakola: Haluaisin pystyä kertomaan - Sateenkaariseniorit ikääntyville suunnattujen palveluiden asiakkaina. Seta-julkaisuja 26. 2014

Valtonen, SainiSukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vanhusten kohtaaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa – hoitajien näkökulma. 2014

Vanhustyön ammattilaisten tietokirjasto, artikkeleita. Seta.

Tietoa verkossa

Hoitotahto. Vårdvilja. Advance Directive. Lomake, mallitäyttö, kortti. Muistiliitto ry 

Elämänlaatutestamentti ja hoitotahto. Lomake, mallitäyttö. Suomen muistiasiantuntijat ry

Edunvalvonta. Tietoa edunvalvonnasta, valtuutuksen laatimisesta, vahvistamisesta ja valvonnasta. Maistraatit

Edunvalvontavaltuutus. Lomake, mallitäyttö. Muistiliitto ry ja Suomen muistiasiantuntijat ry

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012). Finlex. 

Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Finlex

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Finlex.

Muilla kielillä

Bromseth, Janne & Siverskog, Anna (red.) 2013. LHBTQ-personer och åldrande: nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Clunis, D Merilee & al. 2005. Lives of Lesbian Elders: Looking Back, Looking Forward. Binghamton: Haworth Press.

Coleman, Penny 2000. Village Elders. NY: University of Illinois Press.

Cruikshank, Margaret 2013. Learning to Be Old: Gender, Culture, and Aging. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.

Larson, Nancy C. 2006. Becoming "One of the Girls": The Transition to Lesbian in Midlife. SAGE.

Forschungsgruppe der Studie "Lesben im Alter" 2007 Lesbische Frauen im Alter – ihre Lebenssituation und ihre spezifischen Bedürfnisse für ein altengerechtes Leben. Frankfurt am Main.

Funders for Lesbian and Gay Issues 2004. Aging in Equity: LGBT Elders in America

National Resource Center on LGBT AgingBest Practices Guides

Rosenfeld, Dana 2003. The Changing of the Guard: Lesbian and Gay Elders, Identity, and Social Change. Philadelphia: Temple University Press.

Rufli, Corinne 2015. Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. Frauenliebende Frauen über siebzig erzählen. Baden: Hier und Jetzt.

SAGE 2014. Out & Visible: The Experiences and Attitudes of LGBT Older Adults, Ages 45-75

Ward, Richard (ed) 2012. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Ageing: Biographical Approaches for Inclusive Care and Support. London: Jessica Kingsley Publishers.

Witten, Tarynn M. & Eyler, A. Evan  (eds) 2012. Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Aging: Challenges in Research, Practice, and Policy. John Hopkins University Press.