Mummolaakson 25 vuotta 1994-2019

Mummolaakso ry (Gummedalen rf) perustettiin Helsingissä Vapautuspäivillä 13.8.1994. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Mummolaakson jäseneksi liittyi 54 naista ja sen jälkeen jäsenmäärä on ollut vuosittain sadan paikkeilla. Mummolaakson Facebook-ryhmässä on nykyään yli 1400 seuraajaa. Mummolaakso liittyi Naisasialiitto Unionin jäseneksi 2008 ja Setan jäsenjärjestöksi 2009. Lisäksi yhdistys kuuluu Naisten Linja ry:hyn. Mummolaakso on avoin kaiken ikäisille naisille.

Mummolaaksojen Suomi

Mummolaakso ry on ainoa valtakunnallinen, Setan jäsenjärjestönä toimiva vanhempien lesbo- ja bi-naisten asioita ajava yhdistys, mutta mummolaaksohenkistä toimintaa on syntynyt muuallekin Suomeen.

Ensimmäinen paikallinen ryhmä aloitti Jyväskylässä 1995 ja Ouluun perustettiin Varttuneet naiset- ryhmä vuonna 1996 paikallisen Setan toimintaryhmäksi. Nämä Jyväskylän ja Oulun vapautuspäivien innostamina käynnistyneet ryhmät hiipuivat sittemmin pois. Turkuun perustettiin vuonna 1999 itsenäinen yhdistys Turun Seudun Mummolaakso ry. Tampereella on toiminut usean vuoden ajan aktiivinen Mummoryhmä Pirkanmaan Setassa.

Mummolaakso ry tekee kiinteää yhteistyötä sekä Turun Seudun Mummolaakson että Tampereen Mummoryhmän kanssa muun muassa tiedottamisessa ja tapahtumien järjestelyssä. Turun, Tampereen ja Helsingin Mummot ovat kisailleet muutaman kerran leikkimielisesti kilpailuhenkisten Mummogamesien merkeissä.

Mummojen talosta Yhdenvertainen vanhuus -hankkeeseen

Yhdistyksen perustavassa kokouksessa sääntöihin kirjattiin mm:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lesbojen ja bi-naisten keskinäistä solidaarisuutta ja huolenpitoa sekä tarjota omasta identiteetistä lähtevä vaihtoehto perinteiselle vanhusten hoidolle. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys
- tiedottaa kohderyhmän olosuhteista kotimaassa ja ulkomailla ja tällä tavoin pyrkii vaikuttamaan Suomen valtion seksuaalivähemmistöpolitiikkaan.
- järjestää kurssi- ja virkistystoimintaa.
- harjoittaa ystäväpalvelu-, palvelukeskus- ja yhteisöasumistoimintaa sekä tarjoaa vaihtoehtoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja ja saattohoitoa.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianmukaisella luvalla varainkeräyksiä ja harjoittaa yhdessä toimipaikassa ravintolaliikettä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Visio ja innostus oman Mummolaakso-talon perustamiseen oli yhdistyksen alkuvuosina suuri. Tapahtumilla, tempauksilla ja talkootyöllä kartutettiin sukanvarsitiliä ja tarkoituksena oli hankkia säästöillä oma Mummolaakso. Varojen kerääminen yhdistyksen toiminnan kautta tai yksityishenkilöiltä Mummolaakso-talon hankintaan osoittautui kuitenkin haasteelliseksi.

Vuonna 2006 yhdistys haki yhdessä Turun Seudun Mummolaakso ry:n kanssa ensimmäistä kertaa rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Lempi-projektin tarkoituksena oli kartoittaa lesbo- ja bi-naisten tilannetta Suomessa ja kehittää ihmisoikeudet turvaavaa, hyvää vanhuutta edistävää toimintamallia. Tähtäimenä oli mummolaaksolaisten toimintakeskus tai senioritalo. Seuraavana vuonna yhdistys haki yksin rahoitusta Lemmikit-projektiin, jonka ajatuksena oli yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Toimintamuotoina olisivat olleet mm. tukihenkilö-verkosto, puhelinapu ja sosiaalinen toiminta. Tähtäimenä oli Mummolaakso ry:n toiminnan laajennus. Lempi ja Lemmikit -hankehakemukset eivät tuottaneet tulosta.

Rahoituksen vaativuuden, lainsäädännön ja suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi ajatus omasta vanhainkodista lesbo ja bi-naisille Mummolaakso ry:n toteuttamana on jäänyt taaemmalle. Sen sijaan toiminta sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on jatkunut aktiivisena.

Mummolaakso haki ja sai RAY:ltä yhdessä Setan ja Suomen Karhujen kanssa rahoituksen Yhdenvertainen vanhuus -hankkeelle (2012-2014, jatkorahoitus 2015-2016). Hankkeen yksi päätavoite on sukupuolisen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tekeminen näkyväksi vanhuspalveluissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä vanhusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista kohtaamiseen, huomioimiseen ja tarpeiden tunnistamiseen. Lesbot ja bi-naiset ovat olleet näkymättömissä vanhustyön kentällä. Oikeus itsemäärittelyyn koskee myös vanhenevia naisia ja moninaisuuden kohtaaminen tulisi olla osa arvostavaa arkea myös vanhuspalveluissa.

Projektin ensimmäinen vaihe tuotti paljon opetusmateriaalia ja Haluaisin pystyä kertomaan -videon, jolla yhdeksän sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaa kertovat elämäntarinaansa. He kertovat myös vanhuuteen sekä vanhuspalveluihin ja terveydenhoitoon liittyvistä toiveistaan. Yhdenvertainen vanhuus II -hankkeessa vuosina 2015-2016 tavoitteena on saada sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten voimavaroja käyttöön yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Mummot menee metsään ja kutoo sukkaa sekä ihan kaikkea muuta

Yhteisöllinen toiminta on yhdistyksen perustamisesta alkaen ollut vireää ja monipuolista. Suosituimpia, läpi vuosien jatkuneita toimintamuotoja ovat olleet tanssit, retket, viikonloppuleirit sekä erilaiset kulttuuritapahtumat kuten teatterissa käynnit. Sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia on edistetty sekä yhteisöllistä tukea on tarjottu vuosien varrella parisuhdekursseilla, "senioriklubin" biljardi- ja petankki-tapaamisissa, "juuttuluurin" puhelinpalvelussa, erilaisissa koulutustilaisuuksissa, keskustelukerhoissa, sekä sieniretkien, Lapin retkien ja kirjallisten kahvi-iltojen muodossa. Aiempina Mummolaaksovuosina valittiin myös Vuoden Mummo.

Hallitus on toteuttanut useita jäsenkyselyitä saadakseen ajantasaista tietoa jäsenistön toiveista. Etenkin Mummolaakson alkuvuosina organisoitiin toimintaryhmiä ja ideointi-iltoja, joissa kartoitettiin rahakeräyskeinoja ja rahoituskanavia oman Mummolaaksotalon mahdollistamiseksi.

Mummolaakson maineikkaiden sherrykahvitanssien perinne juontaa yhdistyksen alkuvuosiin asti. Näitä ohjelmallisia juhlia vietettiin useampia jo Setan vuosittaisten Vapautuspäivien yhteydessä, sittemmin ne ovat vakiintuneet valtakunnallista suosiota nauttivaksi osaksi Helsinki Priden ohjelmaa. Mummolaakson 5-vuotisjuhlien pääesiintyjänä vuonna 1999 oli upea Anneli Saaristo. 10-vuotisjuhlissa vuonna 2004 naisia viihdytti hurmaava Saija Varjus. Täyttäessään viistoista vuotta 2009 mummolaaksolaiset juhlivat Muska Babitzitin rytmein. 20-vuotisjuhlissa vuonna 2014 esiintyi keikkalavojen vetreä konkari Arja Havakka.

Kansainvälinen toiminta on ollut muiden maiden lesbo- ja bi-yhdistysten tapaamisia sekä tiedottamista. Tukholman Golden Ladies on pitkäaikainen yhteistyötaho.

Postia Mummolaaksolta

Mummolaakso on tiedottanut toiminnastaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille kirjeitse ja sittemmin sähköisesti lähetettävien tiedotteiden kautta. Alkuvuosina jäsentiedotteita ilmestyi lähes kuukausittain, nykyään n. neljä kertaa vuodessa. Omat kotisivut perustettiin 1997. Oman domainin, posti- ja sähköpostiosoitteen rinnalla Facebook-ryhmän merkitys tiedottamisessa on jatkuvasti kasvanut. Tiedotuksessa tehdään yhteistyötä sisarjärjestöjen Turun Seudun Mummolaakson, Tampereen Mummoryhmän ja Naisasialiitto Unionin kanssa. Kaikessa tiedottamisessa Mummolaaksoa symbolisoi oma auringonkukkalogo, joka on uudistunut jo pari kertaa.

Vaikuttamistyötä

Mummolaaksolla on ollut rooli kantaaottavana ja yhteiskunnassa vaikuttavana tahona. Yhdistys on pitänyt yhteyttä kansanedustajiin, antanut haastatteluja sekä kannanottoja sekä toiminut aktiivisena Setan jäsenjärjestönä. Lainsäädäntö onkin Mummolaakson yli kaksikymmenentäviisivuotisen historian aikana muuttunut lesbo ja bi-naisten näkökulmasta parempaan, yhdenvertaisuutta edistävään suuntaan.

Vuonna 2002 astui voimaan laki rekisteröidyistä parisuhteista , vuonna 2004 Yhdenvertaisuuslaki ja Tahdon 2013-kampanjan kautta kansalaisaloite Tasa-arvoisesta avioliitolaista hyväksyttiin eduskunnassa 2014 ja tuli voimaan 1.3.2017. Syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kirjattu lakiin. Vanhuspalvelulaki vuodesta 2012 painottaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

Mummis - sosiaalinen kohtauspaikka

Mummolaakso on naissolidaarinen yhdistys. Sen ihanteena ja haasteena on ollut luoda yhteisyyttä, elävää vuorovaikutusta ja parempaa elämänlaatua ikääntyville lesboille ja bi-naisille oman seksuaalisen suuntautumisen voimavaroja hyödyntäen. Yhdistyksen alussa toiminnan tavoitteeksi kirjattu "olkaamme vahvoja, viisaita ja villejä mummoja" on hyvä päämäärä edelleen.

Toimintasuunnitelma 1995: ”Mummolaakson vuoden 1995 keskeisenä toimintaperiaatteena on tehdä pohjaselvitystyötä vanhainkoti – ja kotipalveluasioista ja pyrkiä etsimään Mummolaaksolle toimivia lyhyen ja pitkän aikavälin toimintamalleja. Lisäksi Mummolaakso ry järjestää kohtaamispaikkoja mummolaaksohenkisen toiminnan merkeissä. Toimintakauden aikana kartutetaan myös sukanvarsitiliä ”lopullista päämäärää” varten.”