Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 
1. YLEISTÄ

Toiminnan tavoitteena on edistää yhteisöllisyyden kautta erityisesti vanhempien naisia rakastavien naisten sosiaalisia siteitä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä naistenvälisten suhteiden kulttuurista näkyvyyttä. Tapahtumia järjestää hallitus mutta muidenkin jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti tilaisuuksien suunnitteluun ja organisointiin. Yhdistyksen ydintoimintaa ovat tutut livetapahtumat, joiden ohella yhteisöllistä vaikuttavuutta haetaan uusilla virtuaalisointihankkeilla. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 13.3.2022 hybridikokouksena Maikki Friberg kodissa (Bulevardi 11 A 1 Helsinki) ja etäosallistuminen GoogleMeet-alustalla. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi toimintaa eri työryhmien ja henkilökohtaisten vastuualueiden kautta vuosikokouksen antamien suuntaviivojen ja talousarvion mukaan. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

On odotettavissa, että eläkeikäisten määrän kasvu jäsenistössä nostaa vähitellen vanhemman kohderyhmän osallistumiskynnystä sekä fyysisten haasteiden että taloudellisten rajoitteiden takia. Rajoitteita on pyrittävä kompensoimaan, jotta ikä ei tule osallistumisen esteeksi. Tämän takia esim. etäyhteydellä toimivia tapahtumia pyritään kehittämään kurssittamalla hallituksen jäseniä ja ostamalla ulkopuolista tiedotus- ja viestintäpalvelua mahdollisuuksien mukaan.

3. TOIMINTA

3.1 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Tansseja järjestetään, mikäli koronatilanne hellittää. Ravintola Bottan juhlasali on varattu 30.4.2022 Vappubileisiin ja Helsinki Pride -viikolla perinteisiin Sherrykahvitansseihin 2.7.2022. Syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä.

3.2 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen tuttua perustoimintaa, joka edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Teemallisia liikuntatapahtumia suunnitellaan sesongin mukaan.

Huhtikuussa 23.4. tehdään retki Tammisaareen Naisten rakkaus 1800-luvulta tähän päivään näyttelyyn kimppakyydein. Kotkaan tehdään viikonloppuretki kesäkuussa. Yhdistyksen perinteinen syysleiri pidetään 2.- 4.9.2022 hyväksi todetussa Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan kalastusta, uintia, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja rentoutusta.

3.3 KULTTUURI

Ryhmävierailuja kulttuuritapahtumiin jatketaan koronatilanteen salliessa ajankohtaisen kulttuuritarjonnan mukaan sateenkaarevia teemoja painottaen.

Ylioppilasteatteriin on varattu lippuja Kielletty hedelmä -esitykseen helmikuussa. Suomen Valokuvataiteen museossa vieraillaan 5.3.2022 tutustumassa Zanele Muholin ZAZISE-valokuvanäyttelyyn opastuskierroksen kera. Kulttuuriryhmä etsii sopivia esityksiä ja tapahtumia pitkin vuotta..

3.4 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Maikki Friberg-kodissa Bulevardilla jatketaan teemallisia kahvi-iltoja. Suosittuja Lukulepakkojen kirjallisuuskeskusteluja, joissa käsitellään ajankohtaisia lbtq-aiheisia julkaisuja eri genreissä jatketaan 22.2.2022 alkaen. Lukulepakot lanseeraavat myös Mummolaakson oman lukuhaasteen Mummolaakson facebook-ryhmään, jota seurataan vuoden loppuun asti.

Setalta saadun projektiavustuksen avulla tehdään pilottisarja Mummolaakson podcasteja. Podcastien ja muun verkossa jaettavan sisällön opiskeluun on anottu ja saatu myös kurssiavustusta KSL-Opintokeskukselta. Tavoitteena on tarjota yhdistyksen kohderyhmänä oleville valmiuksia omaehtoisesti tuotettujen verkkosisältöjen ideointiin ja yhteisölliseen jakamiseen. Lähtökohtana ovat helposti haltuunotettavat, maksuttomat verkkosovellukset ja -alustat.

Muitakin alustuksia, luentoja tai opintotilaisuuksia suunnitellaan resurssien mukaan esim. kansainvälisen lesbonäkyvyyden päivän 26.4. ja sateenkaarihistoriakuukauden viettoon liittyen.

3.5 MUU TOIMINTA JA YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhteistyötä Turun Seudun Mummolaakso ry:n, Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmän ja Sateenkaariseniorit ry:n kanssa pidetään yllä ja kehitetään. Jäsentiedotteessa, verkkosivuilla ja somessa pyritään tiedottamaan myös yhteistyökumppaneiden tapahtumista.

Resurssien mukaan osallistutaan ja otetaan kantaa Setan vaikuttamistyöhön edustajakokouksen ja valtuuston kautta. Yhdistys osallistuu Helsinki Pride-yhteisön järjestämiin Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakso-osaston. Mahdollisuuksien mukaan ollaan mukana myös muiden paikkakuntien pride-tapahtumissa.

Yhteisiin hankkeisiin muidenkin järjestöjen kanssa osallistutaan vapaaehtoistoiminnan mahdollistamissa rajoissa.

4. TIEDOTUS

Mummolaakson tapahtumista tiedotetaan sähköisellä jäsenkirjeellä. Verkkosivustolla www.mummolaakso.fi ja facebook-ryhmässä sekä avoimella fb-sivulla ilmoitetaan sekä yhdistyksen että yhteistyökumppaneiden tapahtumista. Tarvetta ja mahdollisuuksia muiden someviestimien käyttöön selvitetään. Tietoa yhdistyksestä jaetaan myös Naisasialiitto Unionin toimintaryhmien ilmoituksissa.

Yhdistyksen käyntikorttina toimivaa ’messuesitettä’ päivitetään ja painatetaan tarpeen mukaan. Postiosoite c/o Naisasialiitto Unioni, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki vastaanottaa Mummolaaksolle tulevat perinteiset kirjeet ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit. Ulos suuntautuvassa uutisoinnissa hyödynnetään lehdistötiedotepalvelu e-pressiä Setan kautta.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys, vaikka toiminta keskittyykin Etelä-Suomeen. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan ja mahdollisuuksia etäosallistumiseen laajennetaan. Uusi verkkopohjainen jäsenrekisteri tukee jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin. Virtualisointiprojektilla laajennetaan toiminnan vaikuttavuutta verkossa.