Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

 
1. YLEISTÄ

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea lhbt-naisten hyvinvointia, osallisuutta ja selviämistä ikääntymiseen liittyvissä haasteissa yhteisöllisyyden kautta sekä edistää naistenvälisten suhteiden kulttuurista näkyvyyttä. Tapahtumia järjestää hallitus mutta jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti tilaisuuksien suunnitteluun ja organisointiin. Yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi huomioidaan erilaisin tilaisuuksin.

EL*C:n (Eurocentralasian Lesbian Community) myöntämällä avustuksella toteutetaan vuoden mittainen hanke Piireissä mukana kaiken ikää - Strategioita osallistavaan ikääntymiseen lesbisessä yhteisössä (Involved in queer community in later life - Strategies for inclusive lesbian* ageing). Projektiavustuksella on voitu palkata yhdistykselle osa-aikainen työntekijä. Hankebudjetti mahdollistaa lisätapahtumien toteuttamisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, tuo lisäresursseja yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa ja lisänäkyvyyttä yhdistyksen vaikuttamistyöhön.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 10.3. Maikki Friberg kodissa (Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki) ja etäosallistuminen GoogleMeet-alustalla. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi toimintaa eri työryhmien ja henkilökohtaisten vastuualueiden kautta vuosikokouksen antamien suuntaviivojen ja talousarvion mukaan. Alueellista toimintaa edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Jäsenistön ikääntyessä saattavat fyysiset rajoitteet estää osallistumisen tapahtumiin paikan päällä. Tämän takia esim. etäyhteydellä toimivia tapahtumia pyritään kehittämään hankkimalla siihen tarvittavia ratkaisuja ja osaamista.

3. TOIMINTA

3.1 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Ravintola Ostrobotnian juhlasalissa vietetään Vappubileitä 30.4. Sama ravintola on varattu Helsinki Pride -viikolla perinteisiin Sherrykahvitansseihin 29.6. ja syksyllä 30-vuotisjuhliin 28.9.

3.2 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen tuttua perustoimintaa, joka edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Suosittua petankin pelaamista ulkokentillä jatketaan ja teemallisia liikuntatapahtumia suunnitellaan sesongin mukaan.

Yhdistyksen perinteinen syysleiri pidetään 13.- 15.9. hyväksi todetussa Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan kalastusta, uintia, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja keskusteluja.

3.3 KULTTUURI

Suosittuja teatterivierailuja jatketaan, ja jo helmikuussa 17.2. mennään Kansallisteatteriin katsomaan esitystä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Maaliskuussa naistenpäivänä 8.3. vieraillaan Ryhmäteatterissa Kalasataman esityksessä ja 18.3. Amos Anderssons Hem -museossa opastetulla kierroksella. Ryhmävierailuja kulttuuritapahtumiin jatketaan pitkin vuotta kulttuuritarjonnan mukaan sateenkaarevia teemoja painottaen.

3.4 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Maikki Friberg-kodissa Bulevardilla järjestetään teemallisia kahvi-iltoja. Suosittuja Lukulepakkojen kirjallisuuskeskusteluja, joissa käsitellään ajankohtaisia lbtq-aiheisia julkaisuja eri genreissä pidetään säännöllisesti, alkaen 9.1., 4.3. ja 25.4.

Hyvinvointiluentojen sarjaa jatketaan 31.1. alustetulla teemakeskustelulla Sohva, kaappi vai Banderolli? Millainen sateenkaarimummo sinusta tulee?

Mummolaakson podcastsarjan työstämistä jatketaan ja tarkoitus on saada ohjelmia verkkoon kuultavaksi vuoden aikana.

Alustuksia, luentoja ja opintotilaisuuksia suunnitellaan myös hankkeen koulutusohjelmaan.

3.5 PIIREISSÄ MUKANA KAIKEN IKÄÄ HANKE

Hankesuunnitelmaan sisältyy 2 ikä- ja sukupolviteemaista paneelikeskustelua, 4 lesboyhteisöllisyyttä käsittelevää workshop-kokousta eri paikkakunnilla sekä 5 koulutusta, joissa on aiheena osallistava, omaehtoinen ja aktiivinen lesbovanhuus. Tapahtumia organisoi osa-aikainen projektipäällikkö yhteistyössä hallituksen kanssa. Hanke tuo samalla lisäpanostuksen järjestövalmiuksien ja näkyvyyden kehittämiseen. Hanke päättyy 19.12.2024.

3.6 YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhteistyötä Turun Seudun Mummolaakso ry:n, Tampereen Mummolaakso-ryhmän ja Sateenkaariseniorit ry:n kanssa pidetään yllä ja kehitetään. Tiedotusyhteistyötä jatketaan Todellisuuden tutkimuskeskuksen queer-senioreiden tanssihankkeessa. Jäsentiedotteessa, verkkosivuilla ja somessa pyritään tiedottamaan muidenkin yhteisökumppanien toiminnasta, jossa kiinnostuskohderyhmänä ovat lbtq-naiset.

Resurssien mukaan osallistutaan ja otetaan kantaa Setan vaikuttamistyöhön edustajakokouksen ja valtuuston kautta. Yhdistys osallistuu Helsinki Prideihin tapahtumajärjestäjänä ja Mummolaakson kulkueosastolla Pride-kulkueessa. Eri paikkakuntien pride- ym. sateenkaaritapahtumista vastaavia järjestöjä kontaktoidaan Piireissä mukana –hankkeessa ja edistetään mummolaaksolaisten osallistumista eri pride-kulkueisiin.

Yhteisiin hankkeisiin muidenkin järjestöjen kanssa esim. sateenkaarihistoriakuukauden tiimoilta osallistutaan resurssien mahdollistamissa rajoissa.

4. TIEDOTUS

Verkkoinformaation ja sosiaalisen median nopeatahtisessa muutoksessa ja julkaisutahdin kasvaessa, kohdeyleisön tavoittaminen on pienille toimijoille yhä isompi haaste. Toimenpiteitä viestinnän kehittämiseksi ja sen resurssien kasvattamiseksi pyritään edistämään pitkäjänteisesti.

Juhlavuoden ja hankkeen työkaluksi suunnitellaan PowerPoint-esitys, joka esittelee Mummolaakson toiminta-ajatusta ja toimii keskustelunherättäjänä hyvän lesbisen ikääntymisen kysymyksille. Laajempaa julkisuutta juhlavuodelle tavoitellaan tarvittaessa lehdistötiedotteella.

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan verkkosivustolla www.mummolaakso.fi ja sosiaalisessa mediassa fb-sivulla, suljetussa facebook-ryhmässä sekä instagramissa. Päivityksissä pyritään panostamaan lbtq-teemapäivien nostamiseen, esim. lesbonäkyvyyden päivä 26.4., IDAHOT 17.5., biseksuaalisuuden päivä 23.9. ja sateenkaarihistoriakuukausi marraskuussa. Yhdistyksen oman tiedotuksen ohella facebook-ryhmässä voivat muutkin jakaa mummolaaksolaista yhteisöä puhuttelevia tapahtumavinkkejä, kutsuja ja informaatiota. Jäsenille lähetetään 4 kertaa vuodessa sähköinen jäsenkirje tulevista tapahtumista, yhdistyksen kuulumisista ja muista sapfista yleisöä puhuttelevista aiheista.

Postiosoite c/o Naisasialiitto Unioni, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki vastaanottaa Mummolaakson kirjepostin ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset yhteydenotot. Tapahtumainfoa jaetaan myös Tulva-lehden ja Naisasialiitto Unionin toimintaryhmien ilmoituksissa.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys, vaikka valtaosa tapahtumista sijoittuu Helsinkiin tai Etelä-Suomeen jossa myös pääosa jäsenistä asuu. Piireissä mukana –hankkeen yhtenä tavoitteena on yhteyksien laajentaminen muiden alueiden lbt-toimijoiden suuntaan ja myös jäsenhankinta muualta maasta. Maantieteellisesti laajempaa osallistumista varten pyritään kehittämään myös etäosallistuttavia toimintoja.

Verkkopohjainen jäsenrekisteri FloMembers tukee jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin. Yhdistys siirtyy tänä vuonna sähköisiin jäsenkortteihin.