Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

 
1. YLEISTÄ

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea lhbt-naisten hyvinvointia, yhteiskunnallista osallisuutta ja selviämistä ikääntymiseen liittyvissä haasteissa edistämällä yhteisöllisyyttä ja naistenvälisten suhteiden kulttuurista näkyvyyttä. Tapahtumia ja muuta toimintaa järjestää hallitus mutta muidenkin jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti tilaisuuksien suunnitteluun ja organisointiin. Yhdistyksen ydintoimintaa ovat kohtaamiset livetapahtumissa, joiden ohella yhteisöllistä vaikuttavuutta haetaan jatkamalla virtuaalisointihankkeita. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 12.3.2023 Maikki Friberg kodissa (Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki) ja etäosallistuminen GoogleMeet-alustalla. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi toimintaa eri työryhmien ja henkilökohtaisten vastuualueiden kautta vuosikokouksen antamien suuntaviivojen ja talousarvion mukaan. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Jäsenistön ikääntyessä saattavat fyysiset rajoitteet estää osallistumisen tapahtumiin paikan päällä. Tämän takia esim. etäyhteydellä toimivia tapahtumia pyritään kehittämään kurssittamalla hallituksen jäseniä ja ostamalla ulkopuolista tiedotus- ja viestintäpalvelua mahdollisuuksien mukaan.

3. TOIMINTA

3.1 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Ravintola Laulussa biletetään Vapun alla 29.4.2023. Ravintola Ostrobotnian juhlasali on varattu Helsinki Pride -viikolla perinteisiin Sherrykahvitansseihin 1.7.2023 ja syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä Bottalla 30.9.2023.

3.2 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen suosittua perustoimintaa, joka edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Yhdistyksen perinteinen syysleiri pidetään 15.- 17.9.2023 hyväksi todetussa Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan kalastusta, uintia, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja rentoutusta. Muita retkiä, ulkoilu- ja liikuntatapahtumia toteutetaan kiinnostuksen mukaan.

3.3 KULTTUURI

Vuoden ensimmäinen teatterivierailu tehdään Aleksanterin teatteriin 18.2.2023, jossa nähdään Seela Sellan monologi Kauan kukkineet omenapuut. Tampereelle tehdään teatteriretki 15.4.2023 TTT:n esitykseen Jeanne D´Arcin housut. Ryhmävierailuja erilaisiin kulttuuritapahtumiin jatketaan pitkin vuotta tarjonnan mukaan sateenkaarevia teemoja painottaen.

3.4 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Maikki Friberg-kodissa Bulevardilla järjestetään teemallisia kahvi-iltoja. Suosittuja Lukulepakkojen kirjallisuuskeskusteluja, joissa käsitellään ajankohtaisia lbtq-aiheisia julkaisuja eri genreissä pidetään keväällä 12.1., 7.3., 25.4. ja 31.5. Opastettu tutustuminen Pasilan varastokirjastoon järjestetään 16.2. Tapaamiset jatkuvat syksyllä.

Mummolaakson podcastsarjan työstämistä jatketaan ja tarkoitus on saada ohjelmia verkkoon kuultavaksi vuoden aikana.

Muita alustuksia, luentoja tai opintotilaisuuksia suunnitellaan resurssien mukaan esim. kansainvälisen lesbonäkyvyyden päivän 26.4. ja sateenkaarihistoriakuukauden viettoon liittyen.

3.5 MUU TOIMINTA JA YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhteistyötä Turun Seudun Mummolaakso ry:n, Sinuiksi ry:n Tampereen Mummolaakso-ryhmän, Sateenkaariseniorit ry:n kanssa pidetään yllä ja kehitetään. Jäsentiedotteessa, verkkosivuilla ja somessa pyritään tiedottamaan myös yhteistyökumppaneiden tapahtumista.

Resurssien mukaan osallistutaan ja otetaan kantaa Setan vaikuttamistyöhön edustajakokouksen ja valtuuston kautta. Yhdistys osallistuu Helsinki Pride-yhteisön järjestämiin Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakso-osaston. Mahdollisuuksien mukaan ollaan mukana myös muiden paikkakuntien pride-tapahtumissa.

Yhteisiin hankkeisiin muidenkin järjestöjen kanssa esim. sateenkaarihistoriakuukauden tiimoilta ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen queer-senioreille suunnattuun tanssihankkeseen osallistutaan vapaaehtoistoiminnan mahdollistamissa rajoissa. Mahdollisuuksia ulkomaisiin yhteyksiin selvitetään.

4. TIEDOTUS

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan 4 kertaa vuodessa ilmestyvällä sähköisellä jäsenkirjeellä ja verkkosivustolla www.mummolaakso.fi. Sometiedotusta tehdään avoimella fb-sivulla, suljetussa facebook-ryhmässä sekä instagramissa. Yhdistyksen oman tiedotuksen ohella facebook-ryhmässä voivat muutkin jakaa mummolaaksolaista yhteisöä puhuttelevia tapahtumavinkkejä, kutsuja ja informaatiota.

Yhdistyksen käyntikorttina toimivaa ’messuesitettä’ päivitetään ja painatetaan tarpeen mukaan. Postiosoite c/o Naisasialiitto Unioni, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki vastaanottaa Mummolaakson kirjepostin ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit. Ulos suuntautuvassa uutisoinnissa hyödynnetään lehdistötiedotepalvelu e-pressiä Setan kautta. Tapahtumainfoa jaetaan myös Naisasialiitto Unionin toimintaryhmien ilmoituksissa.

Tiedotuksen määrällisen ja laadullisen tarpeen kasvaessa, sen suunnitelmallisuuden ja tavoittavuuden parantaminen on vuoden aikana erityisen huomion kohteena.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys, vaikka tapahtumien järjestäminen keskittyykin Etelä-Suomeen. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan ja mahdollisuuksia etäosallistumiseen laajennetaan. Verkkopohjainen jäsenrekisteri FloMembers tukee jäsenhankintaa ja yhteydenpitoa jäseniin.