Kort om oss: Gummedalen rf - Mummolaakso ry

Gummedalen grundades i Helsingfors 13.8.1994. I reglerna nämndes bland annat: Föreningen är ämnad för lesbiska och bisexuella kvinnors gemene solidaritet och omtanke samt att erbjuda en åldringsvård som skiljer sig från den typiska.

I dagens läge är Gummedalens verksamhet främst att anordna danser, utflykter, diskussionskvällar teater- och kulturbesök samt weekendutflykter. Verksamhetens viktigaste funktion är att erbjuda information och möjligheter att komma i kontakt med andra lesbiska och bisexuella kvinnor. I framtiden är planerna även att hjälpa medlemmar med ensamhet, sjukdom samt i olika slags kriser.

Gummedalen är en av SETAs medlemsorganisationer och jobbar aktivt i samarbete med olika projekt som angår åldrandet.

Gummedalen är en förening för kvinnor i alla åldrar som upplever sig som lesbisk elle bisexuell. Gummedalen har systerföreningar i Åbo och Tammerfors.
 

Contact

Email info@mummolaakso.fi

Social media facebook (closed group), facebook (open info page)

Post Mummolaakso ry, Kvinnosaksförbundet Unioni rf, Bulevarden 11 A 1, 00120 Helsingfors, Finland

We warmly welcome new volunteers and suggestions for cooperation!