Piireissä mukana kaiken ikää

- Strategioita osallistavaan ikääntymiseen lesbisessä yhteisössä

Piireissä mukana on Mummolaakso-yhdistyksen käynnistämä pienhanke, joka tähtää lesboyhteisöllisyyden edistämiseen ikääntyvien voimavarana. Yhteisön positiivinen voima on ollut yhdistyksen kantavana ajatuksena alusta alkaen, mikä näkyykin vakiintuneena ja vireänä toimintana etenkin Helsingissä. Hanke tuo kaivatun lisäpanostuksen uusiin keskustelunavauksiin ikääntyvien lesbojen ja bi/pan-naisten elämäntilanteista ja yhteisöllisen toiminnan merkityksestä. Hanketta rahoittaa Eurocentralasian Lesbian* Community – EL*C ja EU.

Vuoden 2024 aika hankkeessa:

  • syvennetään ja laajennetaan lesbofokuksella käytävää keskustelua ikäkysymyksistä, sukupolvieroista ja yhteisöllisistä mahdollisuuksista yleensä
  • vahvistetaan koulutustilaisuuksissa lbt-naisten valmiuksia vanhenemiseen varautumisessa
  • parannetaan Mummolaakson toimintaedellytyksiä yhteisönrakentajana

Keskustelua haluamme käydä sekä vuoropuheluna eri sukupolvien ja näkökulmien välillä että yhteisönrakentamisen tukemiseksi paikallisten lbtq-aktivistien kanssa ympäri maata. Vuoropuhelua tarvitaan eri ikäryhmien välille valottamaan miten eri aikakausille leimalliset kokemukset näkyvät ja tuntuvat elämässämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistönä. Ymmärrys sekä aiempien vuosikymmenten viitekehyksistä että iän myötä muuttuvista tarpeista on välttämätöntä jo ikäsyrjinnän ehkäisemiseksi. Lesbisten sukupolvikokemusten moninaisuus tuo samalla syvyyttä ja perspektiiviä sateenkaarevaan aktivismiin.

Mummistoiminnan hyviä käytäntöjä ja lesborummutusta halutaan myös jalkauttaa valtakunnallisesti eri paikkakuntien prideille ja osaksi muita sateenkaarevia tapahtumia. Tavoitteena on keskustella paikallisten lesbisten piirien omista kokemuksista, historiasta ja ideoista. Miten samanmielistä seuraa löydetään, millaista toimintaa on ja mitä uusia vahvuuksia voisimme löytää itsestämme inspiroivassa piirissä? Miten Mummolaakso voisi tukea alueellista yhteisötoimintaa?

Yhteisenä kysymyksenä keskustelun teemoille on, miten vanhemmat naisia rakastavat naiset voisivat pysyä mukana ja näkyä yhteisöllisinä vaikuttajina, ja että niitä omannäköisiä piirejä, verkostoja, toimintamalleja löytyisi.

Koulutustilaisuuksissa paneudutaan tarkemmin henkilökohtaisiin näkymiin ikäasioissa, joissa lesbo/bi/trans-elämän ehdoilla tehdyt valinnat voivat altistaa huono-osaisuuteen, yksinäisyyteen tai oman tahdon syrjäyttämiseen. Ei-normatiiviset valinnat voivat myös tukea aktiivista vanhuutta. Aihetta lähestytään mm. tilastollisen tutkimustiedon, fyysisen hyvinvoinnin ja omien oikeudellisten tahdonilmaisujen valossa.

Hankkeen vetäjänä toimii FM Virva Hepolampi.