Liity jäseneksi

Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu Mummolaakso ry:n tilille Ålandsbanken IBAN FI16 6601 0001 1859 82 tai käteisellä yhdistyksen tilaisuuksissa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain ja jäsenyys ei uusiudu automaattisesti. Vuodelle 2018 jäsenmaksu on 27 €, pienituloisilta 17 €. Yhdistyksen toimintaa voi myös tukea maksamalla kannatusjäsenmaksun on 100 €.

Muista ilmoittaa maksun viestikentässä nimesi ja osoitteesi, jolloin saat jäsenkortin paluupostissa ja 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen joko postitse tai sähköpostilla. Jäsenenä saat alennusta yhdistyksen monista antoisista tilaisuuksista.

Sähköpostiosoitteemme on info(at)mummolaakso.fi.

Postiosoite: Mummolaakso ry - Gummedalen rf, PL 97, 00531 Helsinki.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää ja otamme vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi.
 

Lahjoittaminen

Mummolaakson toimintaa voit tukea lahjoittamalla rahaa Setan keräystilin kautta.

Tilinumero: IBAN: FI21 8000 1571 0819 35; BIC: DABAFIHH 

Laita maksuviiteeksi: 2927  (Mummolaakso ry)

Rahankeräyslupa RA/2017/1106
Luvan saaja: Seta ry. Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017) Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019 Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Mummolaakso ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaan, yhteisölliseen viestintään sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaanja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä,teemallisia työpajoja ja tapahtumia. Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetäänpääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty.Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahdenkalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.

Sääntöjensä mukaan Mummolaakso ry voi myös vastaanottaa testamentteja ja muita lahjoituksia.