Mummolaakson toimintasuunnitelma vuodelle 2017


1. YLEISTÄ

Yhdistyksen toimintaa koordinoi vuosittain valittava hallitus. Jäsenistön toivotaan osallistuvan aktiivisesti tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja organisointiin. Tansseja ja muuta toimintaa, kuten retkiä, leirejä, kulttuuritapahtumia ja muita tapaamisia pyritään järjestämään entisen tapaan. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 12.3.2017 Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi yhdistyksen toimintaa mm. työryhmien kautta sekä tekee päätöksiä vuosikokouksen antamien suuntaviivojen mukaan. Hallitus tiedottaa jäsentiedotteen, www-sivujen sekä Facebook-ryhmän ja avoimen Facebook sivuston kautta yhdistyksen ja eri ryhmien toiminnasta. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksen taloudenpidon periaatteen mukaisesti jäsenmaksutuloilla peitetään normaaleja toiminnasta aiheutuvia kuluja.

3. TOIMINTA

3.1 YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Seta on saanut RAY:ltä kolmen vuoden määräaikaisen rahoituksen sateenkaariseniorityön jatkamiseksi. Seta on toteuttanut vuodesta 2012 Yhdenvertainen vanhuus - hanketta, joka on tehnyt sateenkaarisenioreja näkyväksi vanhuspalveluissa ja toteuttanut vertaistoimintaa ja ammattilaisten koulutuksia ja tietoiskuja menestyksellä. Tässä projektissa Mummolaakso on tehnyt tiivistä yhteistyötä Setan kanssa Yhdenvertainen vanhuus -projekti päättyy helmikuussa 2017. Senioritoiminnan tavoitteena on jatkossakin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ikääntyneille suunnatuissa palveluissa sekä heidän osallisuuden kokemuksensa lisääminen vertaisryhmätoiminnan, kouluttamisen ja tiedottamisen kautta. Tässä kaikessa myös Mummolaakso haluaa olla mukana. Yhdistys osallistuu HeSetan järjestämiin Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakso-osaston. Turun Seudun Mummolaakson ry:n, Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmän ja Naisasialiitto Unionin kanssa toteutettua yhteistyötä tiedottamisen ja verkostoitumisen muodossa jatketaan. Edelleen pyritään tukemaan myös uusien mummoryhmien perustamista muualle maahan.

3.2 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Tansseja järjestetään kevätkaudella ainakin 1.4. Bottan juhlasalissa. Kesällä Helsinki Pride -viikolla pidetään perinteiset 2 sherrykahvitanssit 1.7. myös Bottan juhlasalissa. Syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä. Ravintola hoitaa tarjoilun ja Mummolaakso esiintyjät ja muun ohjelman sekä pääsylippujen myynnin.

3.3 RETKET JA KULTTUURITAPAHTUMAT

Yhdistys järjestää ohjelmallisia viikonloppu- tai päiväkursseja, retkiä ja leirejä. Syksyllä pidetään jo seitsemäs viikonloppuleiri 8 -10.9.2017 Lammilla Kaunisniemen kurssikeskuksessa. Ohjelmassa on ryhmäkeskusteluja, toiminnallista opastusta, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, saunomista ja rentoutusta. Kevätkaudelle on sovittu teatterivierailu 11.3. Kansallisteatteriin Kaisa Korhosen ohjaamaan Minna Canthista kertovaan näytelmään Canth. Muita kiinnostavia kohteita ovat Tuulikki Pietilän retrospektiivi Ateneumissa 28.2.-9.4. ja Svenska Teaternissa 8.2. ensi-iltansa saava Tove-näytelmä . Kulttuuritoimintaa jatketaan syyskaudellakin ajankohtaisen kulttuuritarjonnan mukaan.

3.4 KAHVI-ILLAT JA MUUT TILAISUUDET

Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla jatketaan teemallisia kahvi-iltoja. Lukulepakkojen kirjallisuuskeskustelut ajankohtaisten kirjojen parissa alkavat 2.3. ja jatkuvat syksyllä. Lauantaina 18.3. pidetään Unionin tiloissa Suomi 100- Sateenkaaren väreissä teemaan liittyen muistelutyöpaja. Merkkivuosi huomioidaan myös monissa muissa yhdistyksen tilaisuuksissa vuoden kuluessa. Mummolaakso on saanut Kari Mattilan säätiöltä apurahan ikääntyvien lesbo- ja binaisten some-työpajoja varten. Kursseja on tarkoitus järjestää Helsingin lisäksi myös muilla paikkakunnilla vuoden kuluessa.

4. TIEDOTUS

Mummolaakson tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeellä, joka lähetetään jäsenten oman toiveen mukaan joko postitse tai sähköpostilla. Internet-sivustolla www.mummolaakso.fi sekä Facebookin Mummolaakso-ryhmässä sekä avoimella Facebook-sivulla ilmoitetaan yhdistyksen tuoreimmat tapahtumat ja uutiset. Postilokero PL 97, 00531 HKI vastaanottaa Mummolaaksolle tulevat perinteiset kirjeet ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakson jäseneksi voi liittyä missä tahansa yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen esitteessä ja tiedotteessa ilmoitetulle tilille. Jäsenkausi on kalenterivuoden mittainen. Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys vaikka toiminta tällä hetkellä keskittyykin Etelä-Suomeen. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan.