Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 
1. YLEISTÄ

Yhdistyksen toimintaa innovoi vuosittain valittava hallitus. Tapahtumia voidaan käynnistää myös jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden aloitteesta. Tansseja ja muuta yhteisöllistä toimintaa, kuten retkiä, kulttuuritapahtumia, teemakeskusteluita, opintoryhmiä ja muita tapaamisia järjestetään entisen tapaan. Toissavuoden muisteluteeman ja viimevuoden liikunta & Terveys -teeman jälkeen nostetaan fokukseen yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi. Mummolaakson yhteisöllisen työn merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä käsitellään mahdollisimman monen tapahtuman yhteydessä. Tietoa tapahtumatarjonnasta pyritään levittämään lbt-naisten kohderyhmälle entistä paremmin kehittämällä tiedotusta ja tiivistämällä järjestöyhteistyötä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 10.3.2019 Naisasialiitto Unionin Maikki Friberg-kodissa Bulevardilla. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Työnjakoa organisoidaan työryhmien ja hallituksen jäsenten vastuualueiden kautta. Hallitus vastaa tiedottamisesta jäsentiedotteen, www-sivujen sekä Facebook-ryhmän ja avoimen Facebook sivuston kautta yhdistyksen ja eri ryhmien toiminnasta. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 

Tapahtumasuunnittelua tehdään vuosikokouksessa hyväksytyn budjetin puitteissa. Rahastoissa olevalle pienelle sijoitusomaisuudelle yritetään saada parempaa tuottoa.

3. TOIMINTA

3.1 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Tansseja järjestetään kevätkaudella ainakin 23.3. ravintola Suvilahti TBA:ssa. Helsinki Pride -viikolla pidetään perinteiset sherrykahvitanssit 29.6. Bottan juhlasalissa. Elokuussa on tarkoitus järjestää yhdistyksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi juhlatanssiaiset erikoisohjelmalla.

Syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä. Ravintola hoitaa tarjoilun ja Mummolaakso esiintyjät ja muun ohjelman sekä pääsylippujen myynnin.  

3.2 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen tuttua perustoimintaa, joka edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Keväälle on suunnitteilla sauvakävely Seurasaaren ympäri. Samalla voidaan tutustua mm. saaren lesbohistorialliseen naku-uintirantaan. Yhdistyksen perinteinen syysleirin paikka vaihtuu ja 20.- 22.9. leireillään Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ohjelmassa on jälleen mm. kalastusta, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja rentoutusta.

3.3 KULTTUURI

Kevätkaudella mennään ryhmälipulla katsomaan kehuttua musikaalia Kinky Boots 23.2. Helsingin kaupunginteatteriin ja 30.3. vieraillaan Q-teatterissa Meduusan huone -esityksessä.

Helsinkiläisiin kotimuseoihin tutustumista jatketaan 28.4. Töölössä sijaitsevassa Reitzin kotimuseossa, jossa on mm. useita Helene Schjerfbeckin töitä.

Kulttuuritoimintaa jatketaan syyskaudellakin ajankohtaisen kulttuuritarjonnan mukaan.

3.4 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla jatketaan teemallisia kahvi-iltoja. Suosittuja Lukulepakkojen kirjallisuuskeskusteluja, jossa seurataan ajankohtaisia lesbisen kirjallisuuden julkaisuja eri genreissä pidetään keväällä 17.1., 26.3. ja 25.4. jatkuen syksyllä. 

Kaunokirjallisen ja asiatekstin kirjoittajien tuki- ja keskustelufoorumiksi on käynnistynyt uusi Omat tekstit –ryhmä, joka tapaa Unionilla noin kerran kuussa.

3.5 YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Pitkäaikasta yhteistyötä Setan senioritoiminnan kanssa pyritään edistämään parantamalla keskusteluyhteyksiä ja viestintää seniorityön koordinaattorin kanssa. Keskustelua yhteistoiminnasta on käyty mm. Helsinki Pride –tapahtuman tuottamiseksi ja maakuntien ryhmätoiminnan  aktivoimiseksi. Mummolaakso tiedottaa jäsentiedotteessaan, verkkosivuilla ja somessa Setan seniorityön organisoimien avointen ja luottamuksellisten vertaistukiryhmien kokoontumisista ja muusta toiminnasta. Seniorityön tiedotukseen pyritään saamaan vastavuoroisesti tietoa Mummolaakson palvelutarjonnasta lbt-senioreille.

Yhdistys osallistuu HeSetan järjestämiin Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakso-osaston. 

Turun Seudun Mummolaakson ry:n, Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmän ja Naisasialiitto Unionin kanssa toteutettua yhteistyötä tiedottamisen ja verkostoitumisen muodossa jatketaan. Edelleen pyritään tukemaan myös uusien mummoryhmien perustamista muualle maahan.

4. TIEDOTUS

Mummolaakson tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeellä, joka lähetetään jäsenten oman toiveen mukaan joko sähköpostilla tai postitse. Verkkosivustolla www.mummolaakso.fi ja facebookin Mummolaakso-ryhmässä sekä avoimella fb-sivulla ilmoitetaan yhdistyksen tuoreimmat tapahtumat ja uutiset. Lieskatuotannon palvelimella Typo3-alustalla toimiva verkkosivusto uusitaan kevään aikana Wordpress-alustalle toimimaan suojatulla https-yhteydellä.

Yhdistyksen toiminnasta kertova A4-esite tai vastaava yleiskäyttöinen ’messuesite’ pyritään saamaan valmiiksi kesän Pride-sesonkiin mennessä. Juhlavuoden tiedotuksessa voidaan hyödyntää myös lehdistötiedotepalvelu e-pressiä Setan kautta. Postilokero PL 97, 00531 HKI vastaanottaa Mummolaaksolle tulevat perinteiset kirjeet ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit. 

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakson jäseneksi voi liittyä missä tahansa yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen esitteessä ja tiedotteessa ilmoitetulle tilille. Jäsenkausi on kalenterivuoden mittainen. Vaikka Mummolaakson toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen, on tavoitteena laajentaa yhteisöllistä tavoittavuutta valtakunnalliseen suuntaan. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan.