Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 
1. YLEISTÄ

Yhdistyksen toimintaa koordinoi vuosittain valittava hallitus. Jäsenistön toivotaan osallistuvan aktiivisesti tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja organisointiin. Tansseja ja muuta toimintaa, kuten retkiä, leirejä, kulttuuritapahtumia ja muita tapaamisia pyritään järjestämään entisen tapaan. Edellisen vuoden muisteluteeman tavoin nostetaan tänä vuonna esiin liikunta & terveys -teemaa mahdollisimman monissa tapahtumissa. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 3.3.2018 ravintolalaiva Wäiskissä. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi yhdistyksen toimintaa mm. työryhmien kautta sekä tekee päätöksiä vuosikokouksen antamien suuntaviivojen mukaan. Hallitus tiedottaa jäsentiedotteen, www-sivujen sekä facebook-ryhmän ja avoimen facebook- sivun kautta yhdistyksen ja eri ryhmien toiminnasta. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

3. TOIMINTA

3.1 YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Setaan palkattiin viime vuoden alkupuolella seniorityön koordinaattori STEA:lta saadun avustuksen turvin. Hänen tehtävänään on jatkaa Yhdenvertainen vanhuus -hankkeessa aloitettua hyvää työtä. Senioritoiminnan tavoitteena on jatkossakin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ikääntyneille suunnatuissa palveluissa sekä heidän osallisuuden kokemuksensa lisääminen vertaisryhmätoiminnan, kouluttamisen ja tiedottamisen kautta. Tässä kaikessa myös Mummolaakso haluaa olla mukana.

Yhdistys osallistuu HeSetan järjestämiin Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakson osaston.

Turun Seudun Mummolaakson ry:n, Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmän ja Naisasialiitto Unionin kanssa toteutettua yhteistyötä tiedottamisen, tapahtumien ja verkostoitumisen muodossa jatketaan. Edelleen pyritään tukemaan myös uusien mummoryhmien perustamista muualle maahan.

3.2 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Tansseja järjestetään kevätkaudella 3.3. ravintolalaiva Wäiskissä ja 28.4. ravintola Lämmössä Suvilahdessa. Kesällä Helsinki Pride -viikolla pidetään perinteiset sherrykahvitanssit 30.6. Bottan juhlasalissa.

Syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä. Ravintola hoitaa tarjoilun ja Mummolaakso esiintyjät ja muun ohjelman sekä pääsylippujen myynnin.

3.3 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen tuttua perustoimintaa. Liikunta & terveys -teemavuoden aikana ulkoilua yhdistetään muihinkin tapahtumiin ja ideoidaan uusia tapoja edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Kesän ja syksyn aikana järjestetään yksi tai kaksi viikonlopun kestävää Yrtti- ja luontokurssia Lillmarin tilalla Isnäsissä, johon sisältyy metsäkävelyä ja luonnossa liikkumista. Yhdistyksen perinteinen syysleiri pidetään 14.-16.9. uudessa paikassa Aulangon Suuressa Huvilassa Hämeenlinnassa. Tällä kertaa ruuat tehdään kimpassa Annelin ja Jaanan opastuksella. Ohjelmassa on myös mm. kalastusta, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja rentoutusta.

3.4 KULTTUURI

Kevätkaudella ollaan menossa 10.3. Tampereen teatteriin Cats-musikaalia katsomaan. Maaliskuun 16. päivä vieraillaan Koko-teatterissa katsomassa Tanssivaa Agitaattoria ja 7.4. on vuorossa Lemminkäinen Kansallisteatterissa.

Toukokuun 5. päivä mennään retkeilemään mahdollisesti polkupyörillä Kuusisaaressa sijaitsevaan Villa Gyllenberg museoon ja sopivana ajankohtana kierretään pyörillä tutkimassa taiteilija Viva Granlundin kaupunkitilaan tekemiä muraaleja.

Kulttuuritoimintaa jatketaan syyskaudellakin ajankohtaisen kulttuuritarjonnan mukaan.

3.5 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla jatketaan teemallisia kahvi-iltoja. Lukulepakkojen kirjallisuuskeskustelut alkavat keväällä 13.3. ja 8.5. ja jatkuvat syksyllä.

Lesbohistoriallisessa muistelutyöpajassa 18.3.2017 avatun lesbojen ja bi-naisten elämää käsittelevän kirjoituskilpailun osallistumisaikaa pidennettiin 28.2.2018 asti. Muistelukirjoittajien tukemiseksi käynnistettiin Kulttuuritantat-ryhmän kanssa vuoden 2017 lopulla Elämäkerrallisen kirjoittamisen työpaja, jota vetää kirjailija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja Leena Parkkinen. Työpajalla on yhteensä neljä kokoontumista vuodenvaihteen molemmin puolin. Työpajaa tukee Kari Mattilan säätiö ja KSL. Kirjoituskilpailuun voittajan valitsee Eva Isaksson, tulos ilmoitetaan 28.4. ja alkuperäiset tekstit luovutetaan Työväen Arkistoon. Mummolaaksolla on kilpailusääntöjen mukaan käyttöoikeus teksteihin.

4. TIEDOTUS

Mummolaakson tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeellä, joka lähetetään jäsenten oman toiveen mukaan joko postitse tai sähköpostilla. Internet-sivustolla www.mummolaakso.fi sekä Facebookin Mummolaakso-ryhmässä sekä avoimella Facebook-sivulla ilmoitetaan yhdistyksen tuoreimmat tapahtumat ja uutiset. Postilokero PL 97, 00531 HKI vastaanottaa Mummolaaksolle tulevat perinteiset kirjeet ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakson jäseneksi voi liittyä missä tahansa yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen esitteessä ja tiedotteessa ilmoitetulle tilille. Jäsenkausi on kalenterivuoden mittainen. Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys vaikka toiminta tällä hetkellä keskittyykin Etelä-Suomeen. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan.