Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 
1. YLEISTÄ

Toiminnan tavoitteena on edistää lesbisen yhteisöllisyyden kautta erityisesti vanhempien naisia rakastavien naisten sosiaalisia siteitä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä naistenvälisten suhteiden kulttuurista näkyvyyttä. Tapahtumia järjestää hallitus mutta muidenkin jäsenten toivotaan osallistuvan aktiivisesti tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tansseja ja muuta toimintaa, kuten retkiä, leirejä, liikuntaa, kulttuuritapahtumia ja keskusteluja pyritään järjestämään entisen tapaan. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä.

2. HALLINTO JA TALOUS

Mummolaakson vuosikokous pidetään 14.3.2020 ravintola Suvilahti TBA:ssa. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja organisoi toimintaa eri työryhmien ja henkilökohtaisten vastuualueiden kautta vuosikokouksen antamien suuntaviivojen ja talousarvion mukaan. Alueellista toimintaa maakunnissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Taloutta pyritään kehittämään pitkällä aikavälillä niin, että yhdistystyötä voidaan tarvittaessa vahvistaa palkallisella työvoimalla nykyisen vapaaehtoistyön ohella. On myös odotettavissa, että eläkeikäisten määrän kasvu jäsenistössä nostaa vähitellen vanhemman kohderyhmän osallistumiskynnystä sekä fyysisten haasteiden että taloudellisten rajoitteiden takia. Rajoitteita on pyrittävä kompensoimaan, jotta ikä ei tule osallistumisen esteeksi.

3. TOIMINTA

3.1 TANSSIT

Tanssien järjestelyistä huolehtii biletyöryhmä. Kevään tanssit 14.3. jouduttiin perumaan koronaepidemian takia. Ellei tanssien järjestäminen onnistu myöhemmin keväällä, niin ensimmäiset ovat Helsinki Pride -viikolla pidettävät perinteiset Sherrykahvitanssit 27.6. Bottan juhlasalissa. Syksyllä jatketaan tanssien järjestämistä. Suunnitelmia on tehty myös Turussa yhteistyössä Turun seudun Mummolaakson kanssa järjestettävistä tansseista.

3.2 RETKET JA ULKOILU

Retket, leirit ja liikunta ulkoilmassa ovat yhdistyksen tuttua perustoimintaa, joka edistää mummolaaksolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Frisbeen heittoon tutustutaan 12.5. ja 19.5. Kivikon frisbeegolfradalla. Muita teemallisia liikuntatapahtumia, saaristo- tai luontoretkiä suunnitellaan sesongin mukaan. Liikuntatapahtumien kehittelyssä tehdään yhteistyötä HOT ry:n kanssa.

Yhdistyksen perinteinen syysleiri pidetään 11.- 13.9. viime vuonna hyväksi todetussa Särsjärven leirikeskuksessa Padasjoella. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan kalastusta, uintia, peruskuntoa ylläpitävää liikuntaa, ohjattua yhteistä toimintaa ja rentoutusta.

3.3 KULTTUURI

Helene Schjerfbeck -näyttelyyn Ateneumissa Maailmalta löysin itseni tutustuttiin heti tammikuussa 19.1. Yhdistyksen tarjoamaan näyttelyintroon sisältyi myös Taiteilijoiden Ruovesi –näyttelyn esittely. Kevätkaudella yhdistys tarjoaa mahdollisuutta käydä ryhmälipulla katsomassa 1.4. Q-Teatterissa Milja Sarkolan kirjoittama ja ohjaama Pääomani sekä 18.4. Lahden kaupunginteatterissa Tove Janssonin Kesäkirjan pohjalta tehty näyttämöversio.

Ryhmävierailuja kulttuuritapahtumiin jatketaan kevään jälkeen ajankohtaisen kulttuuritarjonnan mukaan sateenkaarevia teemoja painottaen.

3.4 KAHVI-ILLAT JA OPINTOTILAISUUDET

Maikki Friberg-kodissa Bulevardilla jatketaan teemallisia kahvi-iltoja. Suosittuja Lukulepakkojen kirjallisuuskeskusteluja, joissa käsitellään ajankohtaisia lbtq-aiheisia julkaisuja eri genreissä pidetään keväällä 23.1., 16.4. ja 20.5. ja ne jatkuvat syksyllä lomakauden jälkeen. Alustuksia, luentoja tai opintotilaisuuksia suunnitellaan kysynnän ja resurssien mukaan esim. sateenkaarihistoriakuukaudelle.

3.5 MUU TOIMINTA JA YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Yhteistyötä Setan seniorityön ja sen vertaistukiryhmien kanssa pidetään yllä ja kehitetään. Mummolaakso tiedottaa jäsentiedotteessaan, verkkosivuilla ja somessa Setan seniorityön organisoimien avointen ja luottamuksellisten vertaistukiryhmien kokoontumisista ja muusta toiminnasta. Seniorityön tiedotukseen pyritään saamaan vastavuoroisesti tietoa Mummolaakson palvelutarjonnasta lbt-senioreille. Resurssien mukaan osallistutaan ja otetaan kantaa Setan vaikuttamistyöhön edustajakokouksen ja valtuuston kautta.

Yhdistys osallistuu Helsinki Pride -yhteisön Helsinki Prideihin omalla ohjelmallaan ja järjestää Pride-kulkueeseen Mummolaakso-osaston. Resurssien mukaan ollaan mukana myös muiden paikkakuntien pride-tapahtumissa. Turun Seudun Mummolaakson kanssa järjestetään joko Turku Priden yhteydessä elokuussa tai myöhemmin syksyllä Turussa toimintalauantai, joka voisi sisältää tanssien lisäksi vierailun kulttuuritapahtumaan tai muuhun kohteeseen.

Turun Seudun Mummolaakson, Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmän ja Naisasialiitto Unionin kanssa toteutettua yhteistyötä tiedottamisen ja verkostoitumisen muodossa pidetään yllä. Edelleen pyritään tukemaan uusien mummoryhmien perustamista muualle maahan ja edistämään vanhempia lbtq-naisia palvelevaa omatoimista aktivismia kuten kävelyryhmiä ja peliporukoita.

4. TIEDOTUS

Mummolaakson tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeellä, joka lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla tai tarvittaessa postitse. Verkkosivustolla www.mummolaakso.fi ja facebookin Mummolaakso-ryhmässä sekä avoimella fb-sivulla ilmoitetaan sekä yhdistyksen että yhteistyökumppaneiden tapahtumista. Tarvetta ja mahdollisuuksia muiden someviestimien käyttöön selvitetään. Kiirehditään Typo3-alustalle rakennetun vanhan verkkosivuston päivittämistä toimimaan SSL-suojattuna Wordpress-alustalla.

Yhdistyksen käyntikorttina toimivaa ’messuesitettä’ päivitetään ja painatetaan tarpeen mukaan. Postilokero PL 97, 00531 HKI vastaanottaa Mummolaaksolle tulevat perinteiset kirjeet ja sähköposti info@mummolaakso.fi sähköiset viestit. Ulos suuntautuvassa uutisoinnissa hyödynnetään lehdistötiedotepalvelu e-pressiä Setan kautta.

5. JÄSENISTÖ

Mummolaakson jäseneksi voi liittyä missä tahansa yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tai maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen esitteessä ja tiedotteessa ilmoitetulle tilille. Jäsenkausi on kalenterivuoden mittainen. Mummolaakso on valtakunnallinen yhdistys vaikka toiminta tällä hetkellä keskittyykin Etelä-Suomeen. Muiden alueiden jäsenistön paikallisen toiminnan kehittämistä kannustetaan.