Yhdenvertainen vanhuus -jatkoprojekti

 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien seniorien ja vapaaehtoisten verkoston kehittäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi vanhustyön kentällä.

Setan Yhdenvertainen vanhuus II -projekti (2015-2016) jatkaa yhdenvertaisuuden edistämistyötä ja tekee ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi. Projektia toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella, ja se kuuluu RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelmaan, jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto.

Ensimmäisen Yhdenvertainen vanhuus -projektin (2012-2014) aikana tehdyistä tutkielmista nousi esille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kolme vanhustyöhön liittyvää toivetta. Sateenkaariseniorit toivoivat, että ikääntyneiden palveluissa työtä tekevillä olisi tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja vanhuuteen liittyvistä tuentarpeista ennen kuin ensimmäinen identiteetistään avoin asiakas tulee kohdalle. Toiseksi he toivoivat myös suhtautumisen olevan luontevaa ja ennakkoluulotonta, ilman ihmettelyä. Kolmanneksi toivottiin myös tukea omaan identiteettiin liittyvien kysymysten käsittelyssä ja mahdollisuutta elää omannäköistä elämää myös vanhuudessa.

Vanhuus elämänvaiheena on aika, jolloin käydään läpi elettyä elämää. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kertoa omasta elämästään, kumppanistaan, kehostaan tai elämänrakkaudesta ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta. Sateenkaariseniorien kertomuksissa omasta identiteetistä kertominen ja omien elämäntarinoiden muisteleminen katsottiin tärkeäksi myös vanhuudessa. Jotkut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ikäihmiset ovat voineet odottaa pitkään ennen kuin ovat voineet antaa itselleen "luvan" elää identiteetin mukaista elämää. "Kaapista tuleminen" on voinut tuntua vapauttavalta, eikä identiteettiä haluta enää laittaa takaisin kaappiin.

Yhdenvertainen vanhuus II -projektin päätavoitteita ovat:

  • Luoda seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen ja vanhuuteen erikoistunut vapaaehtoisverkosto
  • Rakentaa yhteistyökumppanuusverkosto ikääntyneiden palveluita tuottavista ja koulutusta järjestävistä organisaatioista
  • Nostaa sateenkaariseniorit osaksi vanhustyötä koskevaa keskustelua ja käytännön työtä sekä valtakunnallisesti että pilottipaikkakunnilla.

Vapaaehtoisverkoston kehittämiseksi tarvitaan sukupolvirajojen ylittävää yhteistyötä sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Vapaaehtoisverkostoon ovat tervetulleita sateenkaariseniorien lisäksi kaikki muut aiheesta kiinnostuneet. Vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan tiedottaa ja kouluttaa ammattilaisia siitä, mitä yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa käytännön tasolla: miten se vaikuttaa toimintaympäristöön, organisaatioon, työyhteisön toimintamalleihin ja kohtaamiseen.

Seta ja Yhdenvertainen vanhuus -projekti aloittavat uuden koulutusmuodon vapaaehtoisille. Koulutus antaa valmiudet toimia Setan vapaaehtoisena ja pitää tietoiskuja vanhustyön ammattilaisille ja asiakkaille sekä alaa opiskeleville. Itse tietoisku rakentuu ensimmäisen Yhdenvertainen vanhuus -projektin aikana tuotetun ilmaisen koulutusmateriaalikokonaisuuden ympärille. 

Ensimmäisen projektin aikana luodun laajan yhteistyöverkoston kanssa jatketaan materiaalin ja tiedon juurruttamiseen liittyvää yhteistyötä. Alueellista yhteistyötä tehdään Setan paikallisten jäsenjärjestöjen kanssa. Pilottipaikkakuntia ovat muun muassa Tampere, Turku ja Helsinki. Yhteistyön myötä nostetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten toiveita ja tarpeita esille esimerkiksi järjestämällä koulutusta alueen ikääntyneille suunnatuissa palveluissa toimiville ammattilaisille, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille. Ikäihmisten moninaisuuden esille nostaminen lehdissä ja viestintävälineissä sekä tapahtumissa on erittäin tärkeää myös uuden projektin aikana.

Projektipäällikkönä jatkaa Salla-Maija Hakola ja projektikoordinaattorina toimii Outi Tjurin.